home
 

Huidige pagina: Leerlingen - Leerlingen groep acht
271_jump.jpg

Hallo leerling van groep 8!

Kijk hier naar een leuk filmpje voor leerlingen van groep 8!

Ben je sportief, sociaal, creatief en/of zelfstandig?

Dan is het Erasmus echt een goede keus voor jou!

Het is spannend om van je vertrouwde basisschool naar de middelbare school te gaan. Omdat alle
scholen in Zoetermeer goede scholen zijn, is het nog belangrijker om een school te kiezen die
goed bij je past. 
Op het Erasmus zijn er verschillende eerste klassen, zoals je hier verderop kunt lezen. 

Je kan dus naar de klas die goed bij je past en waarvoor je een advies hebt gekregen. Als je goed
bent, dan kun je ook overgaan naar een hoger niveau. 

Op deze pagina kun je lezen over de dingen die je als Erasmiaan kunt gaan verwachten. 
En je krijgt een beeld van de ontspannen sfeer op onze school en ook worden waarschijnlijk
veel van je vragen beantwoord over het Erasmus College.

TIP: Begin 2017 verscheen in het dagblad AD een artikel met tips over het kiezen van een middelbare school. Handig! 

Een eerste kennismaking

Voor ouders en toekomstige leerlingen zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met het Erasmus College.

OPEN HUIS

Het Open Huis wordt gehouden op vrijdag 3 februari 2017 van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen samen met hun ouders de school leren kennen tijdens het Open Huis. Zij kunnen deelnemen aan lessen en ze doen ervaring op met het maken van Daltontaken.
Verder kunnen ze kennismaken met de vele aspecten van het onderwijs op het Erasmus College zoals het schoolorkest, de bands, het toneel, de bibliotheek, de sport, EMC en gymnasium.

Er zijn veel leerlingen, docenten en ouders van het Erasmus College aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ouders die meer informatie willen over het Erasmus College zijn van harte welkom op onze voorlichtingsavond op woensdag 25 januari 2017, aanvang 19.00 uur tot ca. 21.15 uur.

MET DE BASISSCHOOL  

Voor basisscholen bestaat de mogelijkheid om voor de hele groep 8 (klassikaal) een afspraak te maken. Dit wordt geregeld door de groepsleerkracht in overleg met het Erasmus College.

De school is dan volop in bedrijf; de toekomstige leerling kunnen zien hoe dat is, ze krijgen een rondleiding, kunnen vragen stellen en doen ook een kleine Daltontaak.

INDIVIDUEEL

Mocht de basisschool ertoe besluiten om niet klassikaal te komen dan bestaat de mogelijkheid om als leerling op individuele basis (of met kleine groepjes) een afspraak te maken om de school in werking te bezoeken.
Dit kan voor leerlingen van groep 8 op één van de woensdagmiddagen in januari (woensdag 11 [= VOL], 18, 25 januari of 01 februari). We starten om 14.30 uur en het duurt tot ca. 16.00 uur. 

Aanmelden hiervoor kan via een mail naar aanmelden@erasmuscollege.nl onder vermelding van voorkeursdatum, naam en basisschool. U ontvangt dan een antwoordmail.

374_dubbelportret2.jpg

ERASMUS MASTER CLASS   (2 jarig)

Voor leerlingen die in aanmerking willen komen voor de masterclass EMC2 is op woensdag 15 of maandag 20 februari 2017 van 15.00 tot 18.00 uur een assessment (=kennismakings-/toelatingsmiddag). De basisschool moet wel aangeven dat vwo tot de mogelijkheden behoort. Het assessment is onderdeel van de toelatingsprocedure. Aanmelden hiervoor kan via aanmelden@erasmuscollege.nl.

PERSOONLIJK

Mocht er de behoefte zijn om de aanmelding persoonlijk toe te lichten in een gesprek dan bestaat de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken met dhr. Brouwer  (jbrouwer@erasmuscollege.nl).
    

Schoolbrochures van het Erasmus College

Wil je op je gemak meer lezen over het Erasmus College? 

Schoolgids 2017- 2018
Het gymnasium op het Erasmus
De tweejarige onderbouwklas EMC2
     

Download hier je brochure, schoolgids of inschrijfformulier:

Sport+
- Aanmeldformulier

Het Erasmus: school met heel veel extra

Vooral toneel, muziek, musical, dans, sport en (theater-) techniek zijn op onze school belangrijk. Er zijn heel veel leerlingen die daar aan meedoen. 

Voor 1e, 2e en 3e klassen is er wekelijks een kunstklas.
Kijk op onze website bij sport of theater en muziek of activiteiten of in het fotoalbum voor leuke foto’s en filmpjes. 

En kijk vooral eens op het youtube-kanaal van ErasTV of op de Facebookpagina van ErasmusTV  (waar elke leerling aan mee kan doen!) 

Er zijn veel evenementen op het Erasmus College waaraan je als leerling kunt deelnemen. Deze buitenschoolse activiteiten zorgen voor een ontspannen en fijne sfeer op school. 
En niet alleen heel leuk om te doen, je leert er ook nog veel van. Samenwerken, verantwoordelijkheid, techniek en vele andere vaardigheden passen prima bij het dalton-onderwijs op het Erasmus College. 

274_muziek.jpeg
277_portret5.jpg

Na groep 8 op onze school

Eerste klas EMC2.   Dit is onze speciale twee-jarige onderbouw-klas met goede aansluiting op klas drie en hoger, waarbij je echt anders met de leerstof omgaat dan in de andere klassen. Je gaat veel onderzoeken, werkt vaak in groepjes, krijgt les van masters en gaat veel op excursie. 
Ben je nieuwsgierig, sociaal en creatief, hou je van een uitdaging en heb je een vwo-advies, dan is EMC
2 misschien wel geschikt voor jou. Hiervoor moet je je aanmelden om een assessment te doen (een soort sollicitatie op woensdag 11 feb.).
Impressie EMC2
Aanmelden voor het assessment.

Eerste klas GYMNASIUM.  Ben je op zoek naar verdieping in plaats van herhaling? Ben je geïnteresseerd in de klassieke talen of heb je interesse in verhalen uit de tijd van de Grieken en Romeinen, of wil je net als je klasgenoten goede cijfers halen, dan is deze klas zeker een goede keus voor jou! 
Je kunt je keus voor het gymnasium op het aanmeldformulier aankruisen, je hoeft hiervoor geen assessment te doen. 
Wel moet je een vwo-advies van je basisschool hebben.

Eerste klas BRUGKLAS havo/vwo
.  Heb je een havo- of vwo-advies en spreekt het dalton-principe je aan, dan is deze brugklas geschikt voor jou. 
Als het je gemakkelijk af gaat kun je na een paar weken kiezen voor 'Dalton Speciaal'. 
In de brugklas staan alle opties nog open. 
Bij goede resultaten kun je vanuit de brugklas ook naar het gymnasium. 

Eerste klas BRUGKLAS mavo/havo.  Heb je een mavo- of havo-advies en lijkt het Erasmus je een leuke school? In deze brugklas zit je op je plek. En als je resultaten goed zijn dan kun je ook nog naar een havo/vwo-klas.

Heb je nog vragen?  Kijk op vraag en antwoord !

Aanmelding en toelating

Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar via alle basisscholen in Zoetermeer en een aantal scholen buiten
Zoetermeer. Ook kunnen ouders een aanmeldformulier bij het secretariaat vragen
(dalton@erasmuscollege.nl  -  079-3319204).

De Zoetermeerse scholen hebben een gemeenschappelijke procedure afgesproken die op alle
scholen identiek is.

1. De aanmeldformulieren moeten vergezeld gaan van een kopie identiteitsbewijs en het ondertekende
formulier met de code van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR) of indien de school deze niet
digitaal verstrekt een papieren versie hiervan. Deze aanmelding moet vóór 24 maart 2017 binnen zijn.

Voor Het Erasmus College geldt bovendien dat leerlingen met een mavo (vmbo-tl) advies  
uiterlijk dinsdag 7 maart 2017 om 16.00 uur deze aanmelding ingeleverd moeten hebben.
Indien dan blijkt dat de aanmelding de capaciteit overstijgt wordt voor leerlingen met een mavo-advies
een lotingsprocedure gehanteerd.

2. Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze
school én uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft,
wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school (mits er geen sprake is van een eventuele
uitloting voor de mavo).

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding bericht.

3. Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze
school te kunnen volgen, gaan wij – voordat uw zoon of dochter wordt ingeschreven – met u in gesprek
om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.

Het is daarbij mogelijk dat wij extra informatie vragen of een aanvullend onderzoek willen doen om te
bepalen of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Binnen maximaal 10 weken hoort u van ons of onze school de benodigde extra ondersteuning kan bieden
en wij uw kind kunnen inschrijven.

4. Het is mogelijk dat wij geen mogelijkheid zien uw zoon of dochter de juiste extra ondersteuning te bieden.
In dat geval heeft de school de plicht om samen met u een andere school te zoeken die de benodigde
ondersteuning wel kan bieden.

Indien nodig vragen wij daarbij advies van het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ).
Het ICOZ is het expertise centrum van het Regsam, het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet
Passend Onderwijs Zoetermeer. Samen met het ICOZ wordt dan gekeken waar uw zoon of dochter het
onderwijs vindt dat het best bij zijn of haar mogelijkheden past.

Nadat de aanmelding definitief is, gaat de toekomstige mentor aan het einde van het lopende schooljaar
bij de basisschool op bezoek. De mentor maakt kennis met de toekomstige leerlingen en er vindt een
warme overdracht plaats: de mentor bespreekt de leerling met de leerkracht van groep 8.

Voor meer informatie over aanmelding en toelating kan men contact opnemen met de voorzitter van de
toelatingscommissie van de school: de heer J. Brouwer (jbrouwer@erasmuscollege.nl) .

VERWIJZING NAAR LOTINGSPROCEDURE