dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Inktaap

De INKTAAP op het Erasmus College

De leerlingen uit de Bovenbouw van het Erasmus College doen mee aan de landelijke, literaire jongerenprijs van Nederland, De Inktaap 2018. Scholieren in Nederland van 15 tot 18 jaar moeten uit drie boeken een winnaar kiezen die als prijs De Inktaap krijgt.  1 Oktober jl. was de start van deze literaire wedstrijd. In de komende maanden gaan de leerlingen van het Erasmus College de boeken lezen en beoordelen. Aan De Inktaap doen ca. 1.500 jongeren in Nederland, Vlaanderen, Suriname en Curaçao mee.  De Inktaap is daarmee in feite de supercup van de Nederlandse letteren.

Hoe werkt De Inktaap?
De leerlingen van het Erasmus College lezen de winnende boeken van drie literaire prijzen (de ECI Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de Fintro Literatuurprijs) en kiezen daaruit hun eigen favoriet. Ze beargumenteren hun keuze binnen een schooljury maar gaan ook via sociale media in debat met andere scholieren uit andere Nederlandstalige landen.  Meedoen stimuleert het plezier in lezen. Bovendien: het met elkaar debatteren welk boek de prijs verdient, scherpt het analytisch vermogen om met de juiste argumenten tot een verantwoorde keuze te komen.

Op de landelijke, feestelijke slotdag op 13 maart 2018 wordt het project afgesloten met debatten, talkshows, ontmoetingen en interviews met de auteurs en natuurlijk de feestelijke uitreiking van De Inktaap aan de winnende auteur. Het Erasmus College vindt het erg belangrijk dat het plezier in het lezen van literaire werken wordt bevorderd. Leesplezier, op school en thuis, heeft een duidelijk positief op het leerproces maar is bovendien ook gewoon leuk en verrijkend en stimuleert de eigen fantasie!

Lezen is leuk: Meedoen aan De Inktaap op het Erasmus College versterkt dit in belangrijke mate!