Cijfers en overgang

Bevorderingsnormen 2023 – 2024

Bekijk hier de bevorderingsnormen en de doorstroomprotocollen. Lees hier de bijlage m.b.t. het overzicht van vakken die meetellen bij de bepaling van het gemiddeld testcijfer.

Cijfergeving

Cijfers zijn uiteindelijk bedoeld om na te gaan of de leerling voldoende niveau heeft om bevorderd te kunnen worden. Cijfers zijn niet bedoeld om leerlingen te ontmoedigen.
Wij werken in de school dan ook, voor de klassen waarin het definitieve niveau nog niet bepaald is, met een aangepast cijfersysteem waarin zowel de betere als de zwakkere leerling een voldoende kan behalen. Via aangepaste bevorderingsnormen kunnen we dan toch het juiste niveau bepalen, terwijl leerlingen niet gefrustreerd worden met diepe onvoldoendes. En als ze echt beneden de maat presteren, krijgen ze de on van onvoldoende.
In de praktijk betekent dit dat een goede leerling eerder een negen kan behalen en een zwakkere leerling eerder een zes dan een vijf.

In de gehele school geldt dat we met gecoördineerde proefwerken, testen en schoolexamens werken, zodat de cijfers voor elk vak in verschillende klassen van het zelfde niveau met elkaar vergeleken kunnen worden.
We hanteren de bevorderingsnormen positief. Dat betekent dat we de behaalde cijfers niet in een computerprogramma stoppen om te bepalen of een leerling wel of niet bevorderd is… Elke leerling wordt besproken, zodat we andere overwegingen kunnen meenemen om te bepalen of bevordering een betere keuze is dan een jaar zittenblijven.

Uitgangspunt is dat we leerlingen kansen bieden om een diploma te behalen dat past bij hun talent. Een hardwerkende leerling met een enorm talent in talen, ook nog eens op hoog niveau sport of musiceert, maar misschien net iets tekort komt in wiskunde, zal zeker de kans krijgen om examen te doen, ook al leidt dat misschien tot een mager vijfje bij wiskunde.