Voor het talenwonder

Taal is hét middel om te communiceren. Natuurlijk geven we Nederlands, Frans, Duits en Engels en de gymnasiasten krijgen ook Latijn en Grieks. Daarnaast zijn er mogelijkheden om buiten de gewone lessen om een extra taalcursus in een vreemde taal te doen, mee te doen aan speciale projecten of je vaardigheid in Nederlands te vergroten als je een niet-Nederlandstalige achtergrond hebt.

IELTS en Anglia

Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo kunnen zich inschrijven voor IELTS (International English Testing System), een extra cursus Engels gericht op het doen van een examen, waarvan het diploma toegang geeft tot het internationaal hoger onderwijs. Leerlingen in mavo 3 en 4 hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor een soortgelijke extra cursus Engels, dat opleidt voor het internationale examen Anglia.

Taaldorpen

In de lessen Duits, Frans en Engels wordt veel geoefend in het praktisch gebruik van deze vreemde talen. In het voorjaar krijgen alle 1e en 2e klassen elk jaar de gelegenheid om in een taaldorp hun taalvaardigheid in deze talen te oefenen. Native speakers zijn de gesprekspartners, ondersteund door leerlingen uit de (voor-)examenklassen. De taaldorpen worden in de school gebouwd.

Portugees

In schooljaar 2017 -2018 zijn we met een kleine groep gestart met een cursus Portugees voor liefhebbers uit 2e tot en met 4e klassen. In samenwerking met het Portugese instituut Camo~es. Na schooltijd. De cursus kan afgesloten worden met een erkend internationaal examen in deze zesde wereldtaal.

Chinees

Na twee jaar introductiecursussen in de Chinese Taal- en Letterkunde zijn we in schooljaar 2017 – 2018 gestart met een driejarige cursus Chinees. Voor leerlingen van klas 1 tot en met 3 en 4 vwo. We doen dat wederom in samenwerking met de Chinese school in Delft, op school. De cursus leidt op voor het internationaal erkende HSK-1 diploma voor niet-native speakers van het Chinees.

Groot Erasmus Dictee

De uitdaging om je kennis van spelling te meten aan die van
andere leerlingen, docenten, (groot-) ouders en vrienden van
het Erasmus! Eén keer per jaar wordt “Het Groot Erasmus Dictee”
georganiseerd door de docenten Nederlands. Let op de affiches
in de school voor deelname.
De winnaar krijgt gegarandeerd eeuwige roem!

Literair Concours

Liefhebbers van taal kunnen deelnemen aan het jaarlijkse Literair Concours. Korte verhalen, Poëzie, Strips, Song- en rapteksten kunnen ingezonden worden. Een deskundige Jury beoordeelt de inzendingen. Tijdens een feestelijke avond treden de deelnemers voor het voetlicht met hun bijdrage. De organisatie is in handen van de Ouder Vereniging en docenten Nederlands.

Inktaap

Dit is een internationaal project waarin leerlingen bekroonde boeken lezen en hierover met elkaar in discussie gaan. Vooral voor leerlingen uit de bovenbouw. Voor liefhebbers van lezen. Met mogelijkheden om je profielwerkstuk daaraan te wijden. Kijk op Inktaap.

Klassieke Talen

Eenmaal per jaar komen alle gymnasiasten van de school bijeen voor hun Klassiek Dag. Romeinse en Griekse spellen worden gespeeld, teams strijden met elkaar in een quiz over kennis van de Klassieke Oudheid, het Latijn en het Grieks, oraties worden gehouden en uiteraard wordt er ‘Klassiek’ gegeten en gedronken.
Leerlingen uit de bovenbouw voeren jaarlijks mini-voorstellingen op, gebaseerd op Griekse tragedies en komedies.

Bibliotheek – mediatheek

Boeken en achtergrondmateriaal zijn in ruime mate voorhanden in de bibliotheek van het Erasmus. Een professionele bibliothecaresse, ondersteund door vrijwilligers, is dagelijks aanwezig. Elke leerling kan met z’n leerlingenpas boeken en dvd’s lenen. Tijdens daltonuren is de bibliotheek ook studieruimte. Docenten Nederlands geven introductielessen in bibliotheekgebruik.
Bezoek de bibliotheek.

Extra Nederlands

Als je niet opgegroeid bent in Nederland, kan die Nederlandse taal flink lastig zijn! Heb je extra hulp nodig, dan zijn er mogelijkheden voor extra les.
Informeer bij je docent Nederlands.

Je kunt ‘t op het Erasmus

Klik op de afbeelding en ga terug naar het overzicht