Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep binnen de school die, zoals de naam al aangeeft, volledig bestaat uit leerlingen. De leerlingen bespreken tijdens hun vergaderingen actuele problemen die leerlingen ervaren op school, denken mee aan hoe ze deze problemen kunnen oplossen en overleggen met hogere organen, waaronder bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad. Hierin zitten onder andere drie leerlingen uit de leerlingenraad, zodat de leerlingen ook in een hoger orgaan vertegenwoordigd worden.

 

De leerlingenraad houdt zich met veel dingen bezig en heeft door de jaren heen al veel bereikt. Zo heeft de leerlingenraad er voor gezorgd dat er op het buitenterrein picknicktafels zijn geplaatst, houden ze het leerlingenstatuut up-to-date, hielpen ze zowel het bestuur als de leerlingen tijdens de lockdown en hebben ze voor de werkparaaf gezorgd. De werkparaaf zorgt ervoor dat leerlingen na een uur werken recht hebben op een paraaf. Zo weet je dat je na een uur bezig te zijn geweest tijdens een daltonuur sowieso je paraaf krijgt.


Lijkt het jou ook leuk om de leerlingen te vertegenwoordigen, op te komen voor de leerlingen en mee te denken over grote plannen? Stuur dan een berichtje naar het Instagram-account @leerlingenraad_erasmuscollege of mail naar leerlingenraad@erasmuscollege.nl