dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Erasmus Info

Op  Erasmus Info  vindt men alle informatie
over en voor:

•  de inrichting,
•  de procedures,
•  het personeel,
•  het examen,
•  de kosten,
•  de verantwoording

en nog veel meer . . .

      Erasmus Info

onderdelen bestemd voor medewerkers zijn toegankelijk met een wachtwoord


Onderwijs op maat
Keuze voor de brugklas
Cijfers en overgang
Begeleiding
Zorg, klimaat en veiligheid
Gebouw
Lestijden
Vakanties
Erasmus Info