Decaan en studiekeuze

Er zijn drie decanen in de school. De decanen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen bij hun vakkenpakket- en studiekeuze. Zij zijn experts op het gebied van studiemogelijkheden, in de school en in vervolgopleidingen. Zij zijn volledig op de hoogte van de eisen die mbo, hbo en universiteit stellen aan aankomende studenten. De decanen beschikken over een zeer grote hoeveelheid informatie over vervolgopleidingen en stellen deze aan leerlingen ter beschikking.

Loopbaanbegeleiding
In alle derde klassen verzorgen decanen een lesuur per week loopbaanbegeleiding, waarin alle aspecten van vakken- en studiekeuze aan de orde komen, zodat de leerlingen een weloverwogen keuze kunnen maken. Met alle leerlingen en hun ouders wordt ook een individueel begeleidingsgesprek gevoerd over de vakken- en studiekeuze. Daarnaast houden de decanen aparte voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen in alle leerjaren waarin sprake is van keuzes. Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer worden jaarlijks twee studiemarkten georganiseerd voor leerlingen (en ouders), waarbij een zeer groot aantal vervolgopleidingen informatie verstrekken.
De decanen beschikken over een documentatieruimte in de school waar leerlingen zich kunnen oriënteren op vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden.
De interne organisatie is zodanig opgezet dat individuele leerlingen tot en met de examenklas dezelfde decaan houden. Hierdoor leert de decaan de leerling goed kennen en kan hij (en zij) de ontwikkeling van de leerling goed volgen en inspelen op wijzigingen in belangstelling en toekomstperspectief.

Naar aanleiding van ouderbijeenkomsten over de keuzemogelijkheden van de examenklassen en van klas 3 h/v/g zijn de begeleidende recente PowerPoints hier nogmaals weergegeven.

Websites beroeps-oriëntatie

Beroeps-oriëntatie   Algemeen
Beroeps-oriëntatie   MBO
Beroeps-oriëntatie   MBO & HBO
Beroeps-oriëntatie   HBO
Beroeps-oriëntatie   HBO & Universiteit
Beroeps-oriëntatie   Universiteit

En dit komt ook van pas

www.duo.nl    De Dienst Uitvoering Onderwijs geeft heel veel informatie over van alles wat met je vervolgopleiding te maken heeft zoals studiefinanciering, OV-jaarkaart, aanmelden voor een studie, loting, studeren in het buitenland en nog veel meer. Deze site bevat een lijst met alle opleidingen in Nederland met de vereiste profielen en/of vak in de vrije ruimte. Ook vind je hier de opleidingen vinden waarvoor een decentrale selectie geldt.
www.tkmst.nl    Tijdschrift voor schoolverlaters vwo, havo en mbo. In de studiezoeker een beschrijving van vervolgopleidingen.
www.studiekeuze123.nl    Deze website brengt prestaties, faciliteiten, toekomstperspectieven en studentensteden in kaart. Er is vooral aandacht voor de kwaliteit van opleidingen en voor de kansen op een baan na de opleiding.
www.volgjehart.nl    Over diverse beroepen en opleidingen in een van de regionale ziekenhuizen
www.youchooz.nl    Opleidingen + beroepen in de sector zorg en welzijn
www.epst.nl    Informatie over voorselectie piloten op (Eurpean Pilot Selection & Training)
startstuderen.nl    Een handig overzicht van websites en het laatste nieuws over bijvoorbeeld de veranderingen in de studiefinanciering en de toelatingseisen. En maak vooral gebruik van Mijn Studieplan, zodat je zeker weet dat je alles hebt geregeld voor je opleiding.
wilweg.nl    Alle informative voor een tussenjaar of in buitenland studeren
www.nuffic.nl    Het Nuffic is een organisatie, gevestigd in Den Haag, voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Dus ook informatie over beurzen en fondsen voor een studie in het buitenland.