Gebouw

Het Erasmus College beschikte vroeger over twee afzonderlijke gebouwen, die vlak naast elkaar stonden.
Na een ingrijpende renovatie zijn beide gebouwen met elkaar verbonden door nieuwbouw: een ruim en hoog atrium vormt nu niet alleen de ingang van de school maar ook de verbinding tussen de twee oorspronkelijke gebouwen. Het atrium dient tevens als ruimte voor ontmoeting en evenementen.

Het terrein van het Erasmus en de fietsenstallingen worden beheerd door toezichthouders. Rondom de school is een park-achtige tuin ontwikkeld waar leerlingen zich vrij kunnen bewegen.

Het Erasmus beschikt over een multifunctionele grote theaterruimte met alle professionele faciliteiten voor theater- en muziekvoorstellingen en voor grote evenementen. Er wordt veel gebruik van gemaakt.

De voorlichtingsavonden voor ouders en de diploma-uitreikingen vinden hier ook plaats.

Naast de grote theaterruimte (de ‘Grote Zaal’) beschikt de school over een kleine zaal ten behoeve van kleiner producties, voorlichtingsavonden en projecten.