dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Keuze voor de brugklas

Brugklas havo/vwo

In de brugklas havo/vwo worden leerlingen geplaatst die op grond van het onderwijskundig rapport van de basisschool geacht worden een havo- of een vwo-diploma te kunnen behalen. Er is ook een gymnasiumbrugklas. Daarnaast is er nog een bijzondere variant, het daltongymnasium EMC2 (download de aparte folder).

Leerlingen uit de havo/vwo klassen krijgen gedurende twee of drie jaar samen les en daarna wordt definitief bepaald of de leerling het beste tot zijn recht komt in de havo of in vwo/gymnasium. De leerlingen krijgen de gelegenheid om in de 2e klas Latijn en in de 3e klas Latijn en Grieks te volgen, zodat zij in 4 vwo kunnen instromen in de gymnasiumvariant van de bovenbouw vwo.
Leerlingen kunnen na de 1e of 2e klas nog onder voorwaarden instromen in 2 of 3 gymnasium.
Deze bijzondere groeperingsvorm biedt mogelijkheden aan alle leerlingen om zich verder te ontwikkelen dan de prognose van de basisschool.

Het Erasmus kent al sinds 1970 deze verlengde brugperiode voor havo/vwo. Wij blijven dat doen op grond van de ervaring dat veel leerlingen in deze leeftijdsfase nog bezig zijn met hun ontwikkeling. Recent hersenonderzoek bevestigt dat het brein zich gedurende deze jaren ook nog ontwikkelt.

Brugklas mavo/havo

In de brugklas mavo/havo worden leerlingen geplaatst die op grond van het onderwijskundig rapport van de basisschool geacht worden een mavo-diploma (vmbo-theoretische leerweg) en eventueel een havo-diploma te kunnen behalen. Het lesprogramma is dan ook zo samengesteld dat de leerlingen die gedurende het schooljaar boven het niveau uitstijgen, kunnen doorstromen naar 2 havo/vwo.

In de brugklas mavo/havo is op pedagogisch en didactisch gebied de begeleiding meer dan in de havo/vwo brugklas gericht op het aanbrengen van structuur. Leerlingen krijgen dan ook iets minder keuzevrijheid en meer sturing in het onderwijsproces. De leerlingen die naar 2 mavo worden bevorderd, blijven daarna tot en met het examenjaar bij elkaar.

Wij streven ernaar onze mavo leerlingen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan alle algemene schoolactiviteiten in onze actieve daltonschool. Dat vereist een bepaalde belangstelling voor deze activiteiten en een positieve houding ten opzichte van onze daltonwerkwijze om succesvol te kunnen functioneren. Veel van onze mavoleerlingen doen mee aan toneel-, sport- of musicalactiviteiten.

De Mavo heeft een eigen sectordirecteur, een eigen studiecoördinator een eigen decaan, een hecht team van mentoren en een eigen plek in ons schoolgebouw.
Van onze mavoleerlingen slaagt al jarenlang ongeveer 96%.
Ongeveer een kwart van onze geslaagde mavoleerlingen stroomt succesvol door naar 4 havo. De overige leerlingen stromen vrijwel zonder uitzondering door naar het MBO.

Erasmus Master Class (2 jarig)

In de Erasmus Master Class (2 jarig) worden leerlingen geplaatst die een duidelijk vwo/gymnasiumniveau hebben en al jong een leergierige en brede belangstelling tonen.
Het lesprogramma ziet er wezenlijk anders uit dan de meer traditioneel ingerichte havo/vwo brugklas en is uniek in Nederland.

Het Erasmus heeft in 2006 de landelijke onderwijsinnovatieprijs gewonnen met dit onderwijsconcept.

Met elke leerling die interesse heeft voor dit bijzondere aanbod, wordt een apart gesprek gevoerd om na te gaan of de masterclass een geschikte vorm is.

Je kunt een pdf-bestand downloaden met informatie over de Erasmus Master Class.

Gymnasium

Het Erasmus biedt sinds het ontstaan van de school in 1970 gymnasium-onderwijs aan.

Vanaf de 1e klas is er een aparte gymnasiumstroom tot en met de 3e klas. In de vijfde en zesde klas is er ongedeeld vwo, waarbinnen de klassieke talen Latijn en Grieks als examenvak gekozen kunnen worden.

Leerlingen met een duidelijk gymnasiumprofiel kunnen in de eerste klas ook in EMC2 starten. Dit is een schooleigen variant op het gymnasium.

Leerlingen die minder ‘klassiek’ zijn ingesteld kunnen in de eerste brugklas havo/vwo starten en daarna nog instromen in 2 en 3 gymnasium als zij aan Dalton Speciaal hebben deelgenomen.

Leerlingen uit de havo/vwo klassen krijgen in de tweede klas gelegenheid om Latijn en in de derde klas ook Grieks te kiezen om vervolgens in 4 vwo samen te komen met de leerlingen die in de eerste drie jaar in het gymnasium hebben gezeten.

Momenteel zijn er twee EMC2-klassen, twee 2-gym-klassen en twee 3-gym-klassen. Het gymnasium biedt extra uitdaging aan leerlingen die goed kunnen leren. Ze worden uitgedaagd door het niveau van de vakken en ze leren hetzelfde in minder tijd. Hierdoor ontstaat ruimte voor verdieping.
Vanaf de eerste klas wordt Latijn aangeboden en later ook Grieks. Er is veel aandacht voor Klassieke Vorming en de leerlingen worden ingewijd in de kunst, filosofie en de cultuur van de Grieken en de Romeinen.

In de vierde klas maken de ‘klassieke’ leerlingen een excursie naar Trier. In de vijfde klas kunnen de leerlingen kiezen voor een 10-daagse reis naar Italië, waarin naast Rome ook steden als Florence en Siena op het programma staan.

Jaarlijks organiseert de vaksectie Klassieke Talen de inmiddels befaamde Klassieke Dag voor alle gymnasiasten in de school.