Algemene Leden Vergadering

Het bestuur organiseert jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV). Alle ouders, verzorgers en/of voogden van leerlingen van het Erasmus zijn hierbij van harte welkom. Tijdens de ALV wordt teruggeblikt op het gevoerde beleid van het voorgaande schooljaar en wordt het financieel beleid van het lopende schooljaar besproken. De kascommissie vertelt haar bevindingen over het gevoerde beleid en geeft zo nodig adviezen voor de toekomst. Na goedkeuring wordt aan het bestuur decharge verleend en kan het zich richten op het beleid voor het lopende schooljaar. Tijdens de ALV worden ook de bestuursleden gekozen en/of eventueel herkozen. Alle aanwezigen kunnen vragen stellen, opmerkingen maken en idee├źn naar voren brengen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
In de Update (nieuwsbrief van het Erasmus) wordt bekend gemaakt wanneer, waar en op welk tijdstip de ALV plaatsvindt.