Bestuur

De OV heeft een gekozen bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 ouderleden (vrijwilligers) en een schoollid. Deze bekleden de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Ieder ouder-bestuurslid wordt bij stemming tijdens de Algemene Leden Vergadering gekozen. Het schoollid wordt door school gekozen.
Het bestuur zet elk jaar een (financieel) beleid uit. Hierin geeft zij weer waaraan en hoeveel geld, in het lopende schooljaar, besteed zal worden.
Het bestuur vergadert elke maand gedurende het schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn van harte welkom hieraan deel te nemen.

In het schooljaar 2023/2024 vormen (vooralsnog) 7 ouders en de teamleider onderbouw havo/vwo het bestuur.