Projecten

Projecten
De Oudervereniging organiseert zelf jaarlijks een aantal (eigen) projecten en ondersteunt projecten, die vanuit school geïnitieerd worden.

Projecten van de Oudervereniging:
– Thema avond:
De Oudervereniging organiseert jaarlijks een thema-avond voor alle ouders. Dit vindt meestal in het najaar plaats. Het thema van de avond stemmen we af met de zorgcoördinator van het Erasmus College. De OV probeert het thema voor de ouders zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij het thema, dat de leerlingen door school krijgen aangeboden.

In de afgelopen jaren is het thema-avond op verschillende manieren ingevuld geweest:

  • Theatergroep Playback heeft bijvoorbeeld theateravonden op school georganiseerd. De Theatergroep schetst via korte scenes, op een humoristische manier, herkenbare (thuis)situaties. Tijdens de scenes vindt er ook interactie plaats met het publiek. Ouders kunnen vragen stellen en hun ervaringen delen.
  • In de afgelopen 2 jaar heeft de thema avond online, via een webinar, plaatsgevonden. Het eerste deel van de webinar was informatief. Tijdens het 2e deel werden ouders in groepen verdeeld om met elkaar, aan de hand van stellingen, in gesprek te gaan. Ouders maakten op deze manier ook kennis met elkaar.
  •  De volgende onderwerpen zijn, onder andere, aan bod gekomen:

– 2021: Help! Mijn kind verdwijnt in social media of gamen;
– 2019: Hoe praat ik met mijn kind over social media;
– 2018: In gesprek;
– 2017: Onder invloed: over alcohol en drugs.

Wilt u graag een thema avond bijwonen? Via de Update wordt u op de hoogte gehouden. Deelname is gratis.
Heeft u een onderwerp waar u in geïnteresseerd bent? Laat het ons weten via oudervereniging@erasmuscollege.nl

– W.O.O.P. (Waardering Onderwijs Ondersteunend Personeel)
Op school werken naast docenten en het schoolmanagement ook andere medewerkers, het onderwijs ondersteunend personeel. Naast hun eigen werk hebben ook zij regelmatig contact met de leerlingen. Op een bepaalde manier zorgen zij ook voor een prettige en veilige omgeving voor de leerlingen.
Als dank voor hun hulp/bijdrage ontvangen zij, uit naam van alle leerlingen en hun ouders, elk jaar een attentie van de Oudervereniging.

Projecten vanuit school:
– Literair Concours:
Samen met de docenten Nederlands organiseert de Oudervereniging het Literair Concours. Leerlingen worden gestimuleerd om korte verhalen, strips, song- en/of rapteksten, gedichten, columns, ….. te schrijven en in te zenden. Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest vervolgens 3 winnaars. Tijdens een feestelijke avond wordt aan de winnaars hun prijs uitgereikt. Het Literair Concours is een mooi project voor liefhebbers van taal.

– Ludieke week:
De Ludieke week is een project voor de eerste en tweede klassen. Het project vindt de week voor of na de meivakantie plaats. De oudervereniging doet altijd mee met een eigen project. In het verleden heeft de oudervereniging o.a. een modeproject, een recycleproject en een bakproject gedaan.
Gedurende 4 dagen werkende kinderen hard aan hun project. Op de laatste dag is er ’s avonds gelegenheid voor de ouders, opa’s, oma’s, en andere belangstellenden om te komen kijken en proeven (tegen kleine bijdrage) naar hetgeen wat de kinderen de hele week gedaan hebben.

– Open huis:
Het Open Huis is een informatie avond voor leerlingen uit groep 7 & 8 en hun ouders en/of verzorgers. Een aantal leden van de Oudervereniging is op deze avond ook aanwezig. Zij staan klaar om, als daar om gevraagd wordt, hun ervaring met het Erasmus College te delen.
– Informatie avond ouders 1e-jaars leerlingen:
Aan het begin van elk jaar organiseert school een informatie avond voor de ouders van de leerlingen uit het 1e jaar. De schoolleiding geeft de ouders informatie over het Erasmus College en wat zij in het 1e jaar voor hun kinderen kunnen verwachten. Het bestuur van de Oudervereniging krijgt de gelegenheid om te vertellen waar de Oudervereniging voor staat, wat zij doet en wat ouders en leerlingen kunnen verwachten.

– Jaarboek
Tijdens de diploma-uitreiking ontvangt iedere Erasmiaan een mooie herinnering aan zijn of haar schooltijd op het Erasmus College: het jaarboek.
Het jaarboek wordt elk jaar door het Erasmus College in samenwerking met de Oudervereniging gemaakt. In de loop van de schooltijd worden, tijdens verschillende activiteiten, vele foto’s gemaakt. Denk hierbij aan onder andere de wenweek, de werkweek, de vele voorstellingen, de buitenlandreizen, de Ludieke week, ect. Samen met een mooie selectie van deze foto’s, ervaringen van de examenkandidaten en docenten wordt een prachtig jaarboek samengesteld. Elk jaar met een ander thema. Het jaarboek wordt aangeboden door de Oudervereniging.