Solidariteitsfonds

Het Erasmus College organiseert, als aanvulling op het onderwijs en verrijking van de schooltijd, verschillende activiteiten en reizen. Voorbeelden hiervan zijn de werkweek in het 1e en 3e leerjaar en de reizen naar Rome. Deze activiteiten en reizen worden bekostigd door de ouders van de leerlingen, die hier aan meedoen. Helaas kunnen niet alle ouders deze kosten dragen. Om hun kind toch mee te laten doen/gaan, kunnen ouders aanspraak maken op het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds is in het leven geroepen om, daar waar nodig, een financiƫle ondersteuning te geven aan ouders, zodat ook hun kind zich, samen met zijn of haar medeleerlingen, kan ontwikkelen. Zo wordt tegengegaan, dat leerlingen uitgesloten worden van deelname aan activiteiten cq reizen vanwege financiƫle beperkingen. Naast activiteiten en reizen kunnen ook leermiddelen, zoals een rekenmachine, uit het fonds bekostigd worden.

Het fonds wordt gevuld met een deel van de contributie aan de Oudervereniging. Aanspraak maken op het solidariteitsfonds, kan alleen via school. School kent de situatie van leerlingen en ouders en weet daardoor wanneer ouders steun nodig hebben, om hun kind(eren) een mooie en volwaardige schooltijd te geven. De aanvraag vanuit school gebeurt discreet. Vanuit privacy overwegingen weet het bestuur van de OV dan ook nooit om welke leerling(en) en ouders het gaat.