Samenwerkingsschool

Het Erasmus College is in 1970 gestart als daltonschool voor havo, atheneum en gymnasium. Het was de eerste school voor havo, atheneum en gymnasium in de groeistad Zoetermeer.

De school is gesticht als samenwerkingsschool tussen de verschillende besturen voor openbaar en bijzonder onderwijs, omdat de oprichters aparte christelijke en openbare scholen niet meer vonden passen bij de moderne tijd. Kinderen konden beter al vroeg met elkaar leren samenleven en elkaar leren respecteren. Dat is belangrijk in een democratische samenleving. De bedoeling was zelfs alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer samenwerkingsscholen te laten worden.

Met de groei van Zoetermeer kwam er dan ook een tweede samenwerkingsschool. In de jaren 70 en in de jaren 80 werden toch een aparte katholieke en een protestants-christelijke school gesticht, waarna de tweede samenwerkingsschool op verzoek van de Gemeente Zoetermeer werd omgezet in een openbare school. Het Erasmus is echter bewust samenwerkingsschool gebleven.
 In het onderwijs in de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen daarom een ‘algemeen’ levensbeschouwelijk vak. Dit algemeen levensbeschouwelijke vak noemen wij Kennis van het Geestelijk en Maatschappelijk Leven (KGML). Dit vak is gericht op kennismaking met maatschappelijke en geestelijke stromingen, waarbij wordt uitgegaan van de belevingswereld van de leerlingen.
Vanaf de derde klas krijgen alle leerlingen het vak Wereldoriëntatie (WO), waarbinnen elke leerling onder andere de gelegenheid krijgt zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen verder te ontwikkelen. In de bovenbouw kunnen Maatschappijkunde een Maatschappijwetenschappen als examenvak gekozen worden.

Ook in andere lessen en in het schoolleven buiten de lessen werkt de Christelijk-humanistische traditie door in de manier waarop we met elkaar omgaan. We maken duidelijk wat wel en niet mag; daarbinnen is ruimte voor individuele verschillen en werken we samen aan de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding.

Verdraagzaamheid en respectvol omgaan met verschillen zijn kenmerkend voor het ‘ideale gedrag’ van een Erasmiaan.

Uitgangspunten   |   Samenwerkingsschool   |   Daltononderwijs