dalton
scholengemeenschap
zoetermeer
                           

Uitleg over schoolkosten

Scholen worden bekostigd door de rijksoverheid. Die bekostiging is “sober en doelmatig”.
Elke school verschilt echter. Het Erasmus College is opgericht door ouders uit de
Zoetermeerse samenleving en wel als daltonschool en als samenwerkingsschool.
In de statuten is opgenomen dat de school meer wil bieden dan alleen een opleiding voor
het behalen van een diploma.
Deze visie op het onderwijs leidt er toe dat de school een groot aantal persoonsvormende
activiteiten organiseert en het onderwijs heeft ingericht op basis van de daltonuitgangspunten.
Die persoonsvormende activiteiten en deze daltonwerkwijze vergen extra kosten.
De overheid betaalt dat niet. Daarom vraagt de school een bijdrage aan de ouders ten behoeve
van het onderwijs aan hun kinderen. Daardoor kan het Erasmus de school zijn die het is.

In nauwe samenspraak met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ouder
Vereniging is daarom een set van afspraken gemaakt over schoolkosten, ouderbijdragen,
contributie Ouder Vereniging en de besteding en verantwoording van de bedragen die daarmee
gemoeid zijn.
De informatie van de schoolkosten kunt u terugvinden in dit bestand:

Informatie Boekenlijst en toelichting schoolkosten cursus 2019 – 2020

Op het Erasmus College ontvangt u alle facturen digitaal. U ontvangt een mail met een link.
Daarna volgt u de instructies op het scherm. U kunt heel gemakkelijk betalen met Ideal.
Bekijk de video voor een complete uitleg.