Uitleg over schoolkosten

Deze pagina wordt zo spoedig mogelijk aangepast n.a.v. de aangepaste Wet vrijwillige ouderbijdrage. Heeft u nu al vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Wij verwijzen u graag naar de informatie van de overheid over de vrijwillige ouderbijdrage. 

Scholen worden bekostigd door de rijksoverheid. Die bekostiging is vaak “sober en doelmatig” en kan​ per school verschillen.​
Het Erasmus College, dat is opgericht door actieve en betrokken ouders uit de Zoetermeerse​
samenleving, is een daltonschool dat zich richt op samenwerking met elkaar en de omgeving.​
Zo wil de school meer voor zijn leerlingen betekenen dan alleen een opleiding voor het behalen van​
een diploma. Ook de ‘vorming’ van de leerlingen is een zeer belangrijk speerpunt.​
Dit doet men door het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten volgens de denkwijze van het​
daltononderwijs.​
Dit brengt wel extra kosten met zich mee die helaas niet door de overheid betaald worden. En daarom​
vraagt de school om een bijdrage in de kosten aan de ouders doormiddel van de ouderbijdrage.​
Deze bijdrage komt geheel ten goede van de leerlingen op school.​

De school heeft met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging afspraken gemaakt over de​
schoolkosten, contributie en de ouderbijdrage. Ook wordt er gezamenlijk gekeken naar de uitgaven​
die gedaan worden en wordt alles verantwoord.​
Meer informatie over de schoolkosten kunt u hier teruglezen.​

Het Erasmus stuurt alle ouders de facturen digitaal toe. Deze ontvangt u per mail met daarin een link​
naar de factuur. Voor de complete uitleg hierover kunt u dit filmpje bekijken.