Personeelsbeleid

Wij willen onze leerlingen graag goed onderwijs geven.
De kern van goed onderwijs is kwaliteit van docenten.

Kwaliteit van docenten definiëren wij met: vakkennis, pedagogisch vermogen en didactische bekwaamheid.
In onze daltonschool hechten wij aan docenten met een pedagogische benadering van leerlingen.
We gaan uit van een positief mensbeeld, dus van vertrouwen in de leerling. Wantrouwen op voorhand kan geen basis zijn voor het opleiden van jonge mensen voor het functioneren en participeren in onze democratie. We geven onze leerlingen dan ook een bepaalde vrijheid om te oefenen in het omgaan met vrijheid.
Dat vereist opvoeding tot zelfstandigheid.
Uiteraard ook tot verantwoordelijkheidsbesef.

Erasmus College

DALTONSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO
Het Erasmus College te Zoetermeer is een school voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO.
De school telt ca. 1700 leerlingen en ca. 170 medewerkers.

Het Daltononderwijs aan het Erasmus College is sinds de stichting van de school in 1970 gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst: een op zelfstandigheid gerichte wijze van werken waarin leerlingen uitgedaagd worden tot samenwerking, initiatieven nemen en het dragen van verantwoordelijkheid, zowel binnen als buiten het lesverband. De school kenmerkt zich door een leerlingvriendelijk klimaat, een uitgebreide leerlingenbegeleiding en kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen een centrale plaats inneemt.
Muziek, sport, toneel en andere ‘buitenles- activiteiten’ vormen een wezenlijk bestanddeel van ons onderwijs.

Samenwerkingsschool
We zijn ook een samenwerkingsschool, waarin respect voor verschillende levensovertuigingen uitgangspunt is en verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar vanzelfsprekend wordt gevonden. Van medewerkers verwachten wij dat zij deze uitgangspunten ook vanzelfsprekend vinden.

Werken bij het Erasmus College
Wij willen onze leerlingen graag goed onderwijs geven. De kern van goed onderwijs is kwaliteit van docenten.
Kwaliteit van docenten definiëren wij met: vakkennis, pedagogisch vermogen en didactische bekwaamheid.
In onze daltonschool hechten wij aan docenten met een pedagogische benadering van leerlingen.
We gaan uit van een positief mensbeeld, dus van vertrouwen in de leerling. Wantrouwen op voorhand kan geen basis zijn voor het opleiden van jonge mensen voor het functioneren en participeren in onze democratie. We geven onze leerlingen dan ook een bepaalde vrijheid om te oefenen in het omgaan met vrijheid. Dat vereist opvoeding tot zelfstandigheid.
Uiteraard ook tot verantwoordelijkheidsbesef.

Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandig ‘ondernemen’ wordt gewaardeerd. Dat hoort ook bij een daltonschool. Net als voor onze leerlingen geldt, is de bereidheid om samen te werken echter wel een noodzakelijke voorwaarde. Vrijheid is geen vrijblijvendheid en ‘zelfstandig werken’ betekent niet dat er solistisch gewerkt moet worden.
Van medewerkers verwachten wij ook dat zij vanuit hun eigen deskundigheid of aanwezige talenten, een bijdrage leveren aan de activiteiten.
Wat staat er tegenover? Er heerst een positief klimaat in de school. Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij hebben – vinden we zelf – hele leuke leerlingen, met veel talent in huis.

Er worden door het schooljaar heen veel activiteiten mét en voor leerlingen en medewerkers georganiseerd.

Begeleiding
Nieuwe collega’s komen in een begeleidingsprogramma, waarbij we in de mate van begeleiding rekening houden met verschillen tussen de nieuwe collega’s. Een aantal ervaren docenten organiseren en coördineren de begeleidingsactiviteiten.

Bij indiensttreding is een uitgebreid pakket aan schriftelijk ‘voorlichtingsmateriaal’ beschikbaar om de school in al zijn finesses snel te leren kennen. In gesprek gaan met collega’s blijft echter het belangrijkste.