dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Persoonsvorming en ontwikkeling

Het Erasmus hecht veel waarde aan persoonsvorming en ontwikkeling van talent.
Het Erasmus organiseert daarom veel activiteiten buiten de ‘gewone’ lessen.

Activiteiten

Bij al deze activiteiten treden volwassen medewerkers van de school op als begeleider en deskundige. Docenten zien leerlingen bij deze activiteiten op een andere manier functioneren dan in de les. En omgekeerd geldt dat ook voor de leerlingen, die hun docent en hun medeleerlingen – ook uit andere klassen en leerjaren – op een andere manier leren kennen en waarderen.
Naast het plezier dat men beleeft aan deze activiteiten, ontstaat er dus ook een andere samenwerkingsband tussen docenten en leerlingen. Dat werkt uiteraard door in de ‘gewone schoolsituatie’ en dat heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de school.

Het Erasmus heeft landelijk faam opgebouwd met toneel-, muziek-, sport- en kunstactiviteiten. Zonder overdrijving en met trots durven wij te zeggen dat het niveau dat bereikt wordt ook professionals uit de theater-, muziek- en sportwereld elke keer weer verbaasd doet staan, en het niveau dat men verwacht van een ‘school’ ver overstijgt.
De school investeert er ook veel in, zowel in faciliteiten als in uren voor professionele begeleiding en ondersteuning.

De activiteiten zijn zodanig opgezet dat deelname voor iedereen open staat en niet beperkt wordt tot een klein en select groepje of tot een enkele klas. Dat is een bewuste keuze. Leerlingen met verschillende talenten, uit verschillende leerjaren van verschillende niveaus ontmoeten elkaar bij deze activiteiten en werken samen met elkaar toe naar een resultaat. Dat resultaat wordt gepresenteerd aan medeleerlingen, ouders en belangstellenden. Het proces naar de presentatie, productie, voorstelling of wedstrijd toe is minstens zo belangrijk als het resultaat. Er wordt niet alleen inhoudelijk veel geleerd, maar ook sociaal.
De invloed van deze activiteiten op het schoolklimaat is groot en positief, juist ook omdat vele leerlingen aan een van deze activiteiten deelnemen.

De activiteiten op het Erasmus worden verder toegelicht bij  Actief & Speciaal  op onze Homepage.