dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Aanmelden

Belangrijk: het Erasmus College heeft géén loting.

Aanmelden voor zij-instroom. Klas 2, 3, 4, 5 of 6? Vul dan het formulier op deze pagina in.

Via onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden voor het Erasmus College. U kunt dit online invullen.
U kunt het aanmeldformulier alvast insturen en later de aanvullende gegevens (b.v. het onderwijskundig rapport of dyslexieverklaring) mailen of op het Erasmus College inleveren bij de receptie. Wij beschouwen de aanmelding als ondertekend als dit formulier verzonden is en overal akkoord is gegeven. Het inleveren van een kopie identiteitsbewijs is niet nodig als het burgerservicenummer vermeld wordt in het mee te sturen onderwijskundig rapport, het definitieve adviesformulier met code.

Let op inschrijven is niet meer mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met aanmelden@erasmuscollege.nl

 

De Zoetermeerse scholen hebben een gemeenschappelijke procedure afgesproken die op alle scholen dezelfde is.

1. De aanmeldformulieren moeten vergezeld gaan van het ondertekende formulier met de code van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR) of indien de school deze niet digitaal verstrekt een papieren versie hiervan. Deze aanmelding moet vóór (nader te bepalen datum) binnen zijn.

2. Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze
school én uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft,
wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school.

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding bericht.

3. Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze
school te kunnen volgen, gaan wij – voordat uw zoon of dochter wordt ingeschreven – met u in gesprek
om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.

Het is daarbij mogelijk dat wij extra informatie vragen of een aanvullend onderzoek willen doen om te
bepalen of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Binnen maximaal 10 weken hoort u van ons of onze school de benodigde extra ondersteuning kan bieden
en wij uw kind kunnen inschrijven.

4. Het is mogelijk dat wij geen mogelijkheid zien uw zoon of dochter de juiste extra ondersteuning te bieden.
In dat geval heeft de school de plicht om samen met u een andere school te zoeken die de benodigde
ondersteuning wel kan bieden.

Indien nodig vragen wij daarbij advies van het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ).
Het ICOZ is het expertise centrum van het Regsam, het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet
Passend Onderwijs Zoetermeer. Samen met het ICOZ wordt dan gekeken waar uw zoon of dochter het
onderwijs vindt dat het best bij zijn of haar mogelijkheden past.

Nadat de aanmelding definitief is, gaat de toekomstige mentor aan het einde van het lopende schooljaar
bij de basisschool op bezoek. De mentor maakt kennis met de toekomstige leerlingen en er vindt een
warme overdracht plaats: de mentor bespreekt de leerling met de leerkracht van groep 8.

Voor meer informatie over aanmelding en toelating kan men contact opnemen met de voorzitter van de
toelatingscommissie van de school: de heer J. Brouwer (aanmelden@erasmuscollege.nl) .

Naar de brugklas

Klik op de afbeelding en ga terug naar het overzicht

Bezoek onze school

Klik op de afbeelding en ervaar onze school