dalton
scholengemeenschap
zoetermeer

Aanmelden

Belangrijk: het Erasmus College heeft géén loting.

Aanmelden voor zij-instroom. Klas 2, 3, 4, 5 of 6? Vul dan het formulier op deze pagina in.

Via onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden voor het Erasmus College. U kunt dit online invullen.
U kunt het aanmeldformulier alvast insturen en later de aanvullende gegevens (b.v. het onderwijskundig rapport of dyslexieverklaring) mailen of op het Erasmus College inleveren bij de receptie. Wij beschouwen de aanmelding als ondertekend als dit formulier verzonden is en overal akkoord is gegeven. Het inleveren van een kopie identiteitsbewijs is niet nodig als het burgerservicenummer vermeld wordt in het mee te sturen onderwijskundig rapport, het definitieve adviesformulier met code.

Aanmeldformulier

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor het schooljaar 2021/2022
 • Voor welk niveau meldt u uw kind aan?
 • Geef aan voor welke leerjaar u uw zoon/dochter aanmeldt
 • Gegevens leerling

 • Alleen invullen indien leerling niet bij vader, moeder of ouders woont.
 • Gegevens ouder/verzorger 1

 • Dit e-mailadres wordt gebruikt bij correspondentie en facturatie
 • Alleen invullen indien relatie tot leerling niet bij vader, moeder is.
 • Gegevens ouder/verzorger 2

 • Alleen invullen indien relatie tot leerling niet bij vader, moeder is.
 • Gegevens Basisschool

  Noteer hier de gegevens van de basisschool. (Indien het zij-instroom betreft kunt u hier de gegevens van de VO-school invoeren)
 • Geef hier het advies van de basisschool aan. Indien het zij-instroom betreft kunt u hier de waarschijnlijke bevordering aangeven
 • Aanvullende leerling gegevens

 • Met welk vriendje/vriendinnetje (max. 2) wilt uw zoon/dochter , graag in dezelfde klas komen?
 • Indien u een dyslexieverklaring heeft kunt u die hier uploaden. (of later toesturen naar aanmelden@erasmuscollege.nl)
 • Indien u een extra leerondersteuning nodig heeft kunt u die hier uploaden. (of later toesturen naar aanmelden@erasmuscollege.nl)
 • Mochten er medische omstandigheden of andere bijzonderheden zijn m.b.t. uw kind, graag hier toelichting geven. Of u kunt contact opnemen met jbrouwer@erasmuscollege.nl
 • Als u al in het bezit bent van het adviesformulier van de basisschool met de unieke code, dan verzoeken wij u dit formulier hier te uploaden (of later toesturen naar aanmelden@erasmuscollege.nl
 • Ondertekening

  - Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in de Schoolgids en op de website. Bij de keuze voor EMC2 ben ik op de hoogte van de extra kosten die daaraan verbonden zijn en ga ik akkoord met betaling. - Ik verklaar akkoord te gaan met de financiële verplichtingen die vermeld staan op het overzicht schoolkosten op de website. - Ik geef toestemming voor de overdracht en bespreking van relevante leerlinggegevens met de vorige school van min kind in verband met begeleiding. - Ik ga akkoord met deelname van mijn kind aan meerdaagse school- en studiereizen.
 • Overige opmerkingen

 • Indien u nog opmerkingen of vragen heeft, kunt u die hier plaatsen.

 

De Zoetermeerse scholen hebben een gemeenschappelijke procedure afgesproken die op alle scholen dezelfde is.

1. De aanmeldformulieren moeten vergezeld gaan van het ondertekende formulier met de code van het digitale Onderwijskundig Rapport (OKR) of indien de school deze niet digitaal verstrekt een papieren versie hiervan. Deze aanmelding moet vóór (nader te bepalen datum) binnen zijn.

2. Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze
school én uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft,
wordt uw kind ingeschreven als leerling van onze school.

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding bericht.

3. Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze
school te kunnen volgen, gaan wij – voordat uw zoon of dochter wordt ingeschreven – met u in gesprek
om te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.

Het is daarbij mogelijk dat wij extra informatie vragen of een aanvullend onderzoek willen doen om te
bepalen of wij uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

Binnen maximaal 10 weken hoort u van ons of onze school de benodigde extra ondersteuning kan bieden
en wij uw kind kunnen inschrijven.

4. Het is mogelijk dat wij geen mogelijkheid zien uw zoon of dochter de juiste extra ondersteuning te bieden.
In dat geval heeft de school de plicht om samen met u een andere school te zoeken die de benodigde
ondersteuning wel kan bieden.

Indien nodig vragen wij daarbij advies van het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ).
Het ICOZ is het expertise centrum van het Regsam, het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet
Passend Onderwijs Zoetermeer. Samen met het ICOZ wordt dan gekeken waar uw zoon of dochter het
onderwijs vindt dat het best bij zijn of haar mogelijkheden past.

Nadat de aanmelding definitief is, gaat de toekomstige mentor aan het einde van het lopende schooljaar
bij de basisschool op bezoek. De mentor maakt kennis met de toekomstige leerlingen en er vindt een
warme overdracht plaats: de mentor bespreekt de leerling met de leerkracht van groep 8.

Voor meer informatie over aanmelding en toelating kan men contact opnemen met de voorzitter van de
toelatingscommissie van de school: de heer J. Brouwer (aanmelden@erasmuscollege.nl) .

Naar de brugklas

Klik op de afbeelding en ga terug naar het overzicht

Bezoek onze school

Klik op de afbeelding en ervaar onze school