dalton
scholengemeenschap
zoetermeer
                           

Oudervereniging

De samenstelling van het bestuur van de Oudervereninging voor schooljaar 2018 – 2019.

Iris Hehemann  –  voorzitter
Ruud Bartelink  –  penningmeester
Pauline Wormsbecher – secretaris
Paul ter Braake  –  lid
Pascale Kool – lid
Marijke Goedhart – lid
Isa Diepenhorst – lid
Marjolein Haars – lid
Brenda Marijs – lid
Marcia Brand  –  schoolcontact

 

Vergaderingen Oudervereniging Erasmus College
schooljaar 2019 – 2020

2019
18 september
30 oktober
13 november ALV

2020
8 januari
11 maart
6 mei

Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 20.00 uur en worden ze gehouden in de vergaderruimte.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter .

 

Heeft u – als ouder/verzorger van een leerling op het Erasmus College – belangstelling voor deelname aan de oudervereniging?
Heeft u suggesties of vragen?  
Stuur een mail naar de oudervereniging
.

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:

Oudervereniging Erasmus College
(ter attentie van de voorzitter)
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer