Oudervereniging

Op het Erasmuscollege is er een actieve oudervereniging die veel organiseert voor de school.​
Zo helpt de oudervereniging bij het organiseren van diverse activiteiten op school zoals het literair concours en de jaarlijks terugkerende ludieke week.​
Ook ondersteunt de oudervereniging de school bij aankoop van schoolse zaken die niet binnen de​ bijdrage van de rijksoverheid bekostigd kunnen worden maar die wel ten goede komen aan de leerlingen. Zo is de oudervereniging momenteel samen met school druk bezig met het aanschaffen van een pannakooi en professionele naaimachines die gebruikt kunnen worden voor de diverse​ voorstellingen en optredens die de leerlingen door het jaar heen organiseren en geven.​

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het jaarboek voor de examenleerlingen. Een mooi en leuk naslagwerk dat de examenleerlingen ontvangen bij hun diploma-uitreiking. Ook de jaarboeken worden​ door de oudervereniging, in samenspraak met de school, vormgegeven en bekostigd.​

Maar er is meer. Zo zorgt de oudervereniging er bijvoorbeeld voor dat langdurig zieke docenten een bloemetje ontvangen zodat ze zich niet vergeten voelen. En bij mooie gebeurtenissen zoals de​ geboorte van een kindje, ontvangen docenten ook een leuk presentie.​

De oudervereniging heeft ook een sociaal fonds. Ouders die niet de financiële middelen hebben om​ hun kind deel te laten nemen aan de speciale schoolactiviteiten kunnen, via de directie, een beroep​ doen op het sociaal fonds. Zo kan het kind toch gewoon meedoen met zijn/haar klasgenoten.​
Overigens wordt dit uiterst discreet behandeld.​

Wanneer uw kind op het Erasmuscollege zit dan bent u als ouder automatisch lid van de​ oudervereniging.​

Deze gezellige groep enthousiaste en betrokken ouders (van kinderen op het Erasmus) vergaderen​ zo’n 5 keer per jaar met elkaar. Onder het genot van een kopje koffie nemen zij dan alle lopende zaken​ met elkaar door. Het organiseren en regelen van de diverse activiteiten gebeurt veelal tussen de bedrijven door. Iets dat prima te combineren is met het eigen werk en privéleven.​

Iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. Dit is eenvoudig te regelen door contact op te​ nemen met de oudervereniging via:​
Oudervereniging Erasmus College​
(ter attentie van de voorzitter)​
Van Doornenplantsoen 31​
2722 ZA Zoetermeer​
E: oudervereniging@erasmuscollege.nl

Uiteraard staan wij ook open voor al uw vragen en ideeën.​
Tot ziens op één van de vele activiteiten op het Erasmuscollege.​

Het bestuur van de oudervereniging voor het schooljaar 2021-2022 bestaat uit de volgende ouders:​
Voorzitter: Dhr. R.G.M. Bartelink
Secretaris: Mw. A.S. Ajoeb
Penningmeester: Dhr. H. Winia
Schoolcontact: Mw. M. Brand

Leden:
Mw. B. Marijs
Mw. M. Goedhart
Mw. P. Kool
Dhr. C. Ramnarain
Mw. M. Haars
Mw. I. Diepenhorst
Mw. A. Jongejan

Theateravond Playback weer succes!

Op 13 november vond de jaarlijkse theateravond van de oudervereniging plaats. Alle ouders waren hiervoor per mail en via social media uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het onderwerp was dit keer het digitale leven van pubers; een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Aan de hand van korte scenes werd een aantal herkenbare situaties geschetst. Hoe ga je als ouder om met een kind, dat teveel gamet? Of met een kind dat op social media een filmpje heeft geliket met grote consequenties voor een klasgenoot? Na een korte scene tussen ouder en puber stelde de gespreksleider vragen. Hoe verliep de communicatie tussen ouder en kind? En had de zaal misschien een andere oplossing voor een kind dat niet wilde luisteren of praten? Soms werd een moedige ouder uitgenodigd om met de puber in kwestie in gesprek te gaan. Dit leidde steevast tot een ander gedrag van de puber.

           

 

Theatergroep Playback heeft de afgelopen jaren meerdere theateravonden op het Erasmus College verzorgd met uiteenlopende onderwerpen. Telkens brengen zij een onderwerp, dat herkenbaar is voor veel ouders, op een humoristische manier onder de aandacht. Door de interactieve scenes betrekken zij het publiek bij de voorstelling. Een concept dat voor herhaling vatbaar is en blijft!

 

Vergaderingen Oudervereniging Erasmus College
schooljaar 2021 – 2022

2021/2022
Donderdag 23 september 2021
Woensdag 13 oktober 2021
Dinsdag 2 november 2021
Woensdag 3 november 2021 (ALV)
Woensdag 1 december 2021
Dinsdag 11 januari 2022
Woensdag 2 februari 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Woensdag 6 april 2022
Dinsdag 10 mei 2022
Woensdag 1 juni 2022

Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 20.00 uur en worden ze gehouden in de vergaderruimte.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter .

Heeft u – als ouder/verzorger van een leerling op het Erasmus College – belangstelling voor deelname aan de oudervereniging?
Heeft u suggesties of vragen?  
Stuur een mail naar de oudervereniging
.

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:

Oudervereniging Erasmus College
(ter attentie van de voorzitter)
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer