dalton
scholengemeenschap
zoetermeer
                           

Oudervereniging

Beste ouders/verzorgers,

Op 13 november is het weer zover: de jaarlijkse theater-avond van de oudervereniging! Het onderwerp is het digitale leven van pubers. Toneelgroep Playback laat aan de hand van een aantal herkenbare scenes zien hoe het er aan toe gaat tussen ouder en puber als het aankomt op internet- en telefoongebruik. De aanwezige ouders kunnen commentaar geven en vragen stellen, zodat er een actieve voorstelling ontstaat. Reacties op eerdere voorstellingen waren dat ouders tijdens de vaak hilarische avond tot nieuwe inzichten kwamen en nieuwe ideeën opdeden voor het aankaarten van een lastig onderwerp bij hun puber.

De theater-avond start om 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee aan deze avond deel te nemen. Aanmelden kan via oudervereniging@erasmuscollege.nl, maar is niet verplicht. Klik hier voor de informatiebrief

Voorafgaand aan de informatieavond vindt om 18.45 uur de Algemene Ledenvergadering plaats. Ook hierbij bent u van harte welkom.

Tot slot, zijn we nog op zoek naar nieuwe ideeën om de ouders, leerlingen en het Erasmus College te ondersteunen. Hebt u een goed idee voor een nuttige bijdrage dan
horen we dat graag.

We hopen u op 13 november te mogen begroeten!

De oudervereniging
De samenstelling van het bestuur van de Oudervereninging voor schooljaar 2018 – 2019.

Iris Hehemann  –  voorzitter
Ruud Bartelink  –  penningmeester
Pauline Wormsbecher – secretaris
Paul ter Braake  –  lid
Pascale Kool – lid
Marijke Goedhart – lid
Isa Diepenhorst – lid
Marjolein Haars – lid
Brenda Marijs – lid
Marcia Brand  –  schoolcontact

 

Vergaderingen Oudervereniging Erasmus College
schooljaar 2019 – 2020

2019
13 november ALV

2020
8 januari
11 maart
6 mei

Tenzij anders vermeld, beginnen de vergaderingen om 20.00 uur en worden ze gehouden in de vergaderruimte.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter .

 

Heeft u – als ouder/verzorger van een leerling op het Erasmus College – belangstelling voor deelname aan de oudervereniging?
Heeft u suggesties of vragen?  
Stuur een mail naar de oudervereniging
.

Een brief schrijven kan natuurlijk ook:

Oudervereniging Erasmus College
(ter attentie van de voorzitter)
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer