Oudervereniging

Het Erasmus College heeft een actieve Oudervereniging. Deze is in 1971, een jaar na oprichting van de school, opgericht. Voor de Oudervereniging (OV) zijn de volgende doelen geformuleerd:

  • Het verenigen van ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van het Erasmus College om de belangen van de leerlingen, zowel in algemene als in individuele zin, te behartigen;
  • Het contact tussen ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen onderling en met de school te bevorderen;
  • Artikelen, ter bevordering van de ontwikkeling van de leerling, voor de leerling aan te schaffen als deze niet in staat is het artikel te bekostigen.
  • Het bevorderen van het onderwijs op het Erasmus College.

Als ouder, verzorger en/of voogd van leerling(en) aan het Erasmus College bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Via school ontvangt de OV uw jaarlijkse bijdrage. Dit geld gebruikt de OV om onder andere verschillende projecten en activiteiten te financieren. Een deel van het geld wordt, via het Solidariteitsfonds, besteed aan het bekostigen van artikelen en activiteiten voor leerlingen, die dit niet kunnen bekostigen. Hierbij staat het belang van de ontwikkeling van de leerling centraal. Een aanvraag hiervoor wordt door school geïnitieerd.

Bestuursleden 2023-2024
Schoollid: Hans Wolf
Voorzitter: Chander Ramnarain
Secretaris: Aïscha Ajoeb
Penningmeester: Hajo Winia

Algemene bestuursleden:
Marjolein Haars
Andrea Jongejan
Laura van Kuijk
Michiel Ruiter
Alexander Thewissen
Lisette Vrolijk

Vergaderdata 2023-2024
(onder voorbehoud)
5 september 2023
3 oktober 2023
7 november 2023
12 december 2023
9 januari 2024
6 februari 2024
5 maart 2024
2 april 2024
14 mei 2024
4 juni 2024

De vergaderingen starten om 20:00u en vinden plaats op school.

Wilt u een vergadering bijwonen? Wendt u zich dan tot de voorzitter.

Contactgegevens:
Heeft u als ouder/verzorger van een leerling op het Erasmuscollege belangstelling voor deelname aan het bestuur? Heeft u suggesties of voorstellen?
Neemt u dan contact op met het bestuur:

Email: oudervereniging@erasmuscollege.nl

Contact adres:
Oudervereniging Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer