Visie op onderwijs

Op grond van onze uitgangspunten samenwerkingsgedachte en daltononderwijs streven wij ernaar onze leerlingen op te leiden voor het zelfstandig kunnen functioneren en participeren in onze democratische maatschappij.
Daar hoort uiteraard een diploma bij dat het beste past bij de talenten die de leerling heeft. Dat diploma is de entreekaart voor vervolgonderwijs in MBO, HBO en Universiteit. Daar hoort kennis bij, maar ook de vaardigheid om de veel grotere zelfstandigheid in het vervolgonderwijs aan te kunnen. Daar horen ook de sociale vaardigheden bij om in onze pluriforme maatschappij te kunnen functioneren en te participeren.
Daar hoort ook de ontwikkeling bij van talent dat niet direct tot uitdrukking komt in een diploma.

 

Vrijheid en vertrouwen

Wij willen onze leerlingen zodoende graag zo goed mogelijk voorbereiden voor het leven in al zijn aspecten.
Vertrouwen  is daarbij een basisprincipe.
Een democratische samenleving is gebaseerd op het vertrouwen dat mensen in vrijheid keuzes kunnen maken en daar verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Het geeft dus geen pas om jonge mensen te benaderen vanuit wantrouwen en een waslijst aan verboden.

Zonder een zekere mate van keuzevrijheid leer je nooit wat vrijheid werkelijk is. Verantwoordelijk omgaan met vrijheid gaat niet vanzelf. Mensen moeten fouten kunnen maken en de kans krijgen om van die fouten te leren.
Vrijheid moet je leren en vrijheid moet je leren te waarderen. Dat vraagt om ontwikkeling van zelfstandigheid en dus om het bieden van oefenmogelijkheden om zelfstandig keuzes te kunnen maken.

Vrijheid leren is ook een eigen levensbeschouwing ontwikkelen en respectvol leren omgaan met mensen die er een andere opvatting op na houden. Vrijheid is ook leren zonder vrees je mening naar voren te brengen, luisteren naar argumenten van mensen die een andere mening hebben en leren accepteren dat een democratische meerderheid anders beslist. Vrijheid is ook genieten van vrije tijd waarin je – individueel of samen met anderen – sportief of cultureel je persoonlijk leven kunt verrijken.

Vaardigheden

Onze school wil zijn leerlingen dat leren en vindt persoonlijkheidsontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling en talentontwikkeling dan ook net zo belangrijk als het behalen van het diploma dat het beste past bij de leerling.
Daar moet uiteraard ‘balans’ in zijn. In een tijd waarin onderwijskwaliteit steeds meer afgemeten lijkt te worden aan excelleren op het eindexamen, is dat niet eenvoudig. Men verwart “een zesje halen” met “een zesjescultuur”. Een zes kan een excellente prestatie zijn voor een leerling, die alles doet behalve lijden aan het gedrag dat ten grondslag ligt aan een ‘zesjescultuur”.

Wij bieden de leerling die met veel inspanning zesjes haalt en daarnaast een excellente ontwikkeling doormaakt in zijn persoonlijkheids- en talentontwikkeling, dan ook volop de gelegenheid om het maximaal haalbare diploma te behalen. En dat gaat zeer goed samen met de briljante leerling die op z’n gemak negens scoort op het eindexamen.
Samen kunnen ze namelijk op veel andere terreinen (zie activiteiten) van elkaar leren, samen sporten, musiceren, toneelspelen of wat dan ook.
Dat lijkt ons een belangrijke basis voor het later samen leven en werken in onze gecompliceerde democratie, waarin verschillen steeds meer benadrukt worden en het vinden van overeenkomsten steeds belangrijker wordt.